ALICJA BIEŃ – ADWOKAT

Założycielka Kancelarii, adwokat z ponad 20-letnim stażem. Prowadzi projekty o znaczeniu strategicznym dla dużych przedsiębiorstw. Pomaga podmiotom zagranicznym w wejściu na polski rynek oraz rozwinięciu ich działalności w Polsce.

 • strategie
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • nieruchomości
 • prawo cywilne

Języki: francuski, angielski, rosyjski
e-mail: [email protected]

ALICJA TARKOWSKA – ADWOKAT

Zajmuje się rejestracją i bieżącą obsługą prawną spółek z kapitałem zagranicznym. W Kancelarii doradza głównie Klientom francuskojęzycznym. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.

 • prawo gospodarcze
 • prawo cywilne
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo pracy
 • organizacje pozarządowe

Języki: francuski, angielski, włoski, hiszpański
e-mail: [email protected]

SYBILLA GRACZYK – ADWOKAT

Adwokat z ponad 20-letnim stażem. Specjalistka w zakresie prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

 • ochrona konkurencji
 • prawo konsumenckie
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo spółek
 • organizacje pozarządowe i działalność pożytku publicznego

Języki: angielski, rosyjski
e-mail: [email protected]

PIOTR SZARGUT – ADWOKAT

Adwokat z wieloletnim stażem, wcześniej związany z mediami. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, w tym w szczególności z sektora energetycznego, a także obsługę wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości, w tym ich komercjalizacją.

 • ochrona danych osobowych
 • nieruchomości
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze i handel elektroniczny

Języki: angielski
e-mail: [email protected]

JAKUB TOMES – ADWOKAT

W latach 2019-2022 odbywał aplikację adwokacką pod patronatem adwokat Alicji Bień. W maju 2023 roku zdał egzamin zawodowy, zaś we wrześniu 2022 roku złożył ślubowanie adwokackie. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności z sektora produkcyjnego oraz BPO.

 • prawo i postępowanie cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • nieruchomości

Języki: angielski, hiszpański
e-mail: [email protected]

RAFAŁ BOREK – RADCA PRAWNY

Radca prawny z ponad piętnastoletnim stażem. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów medycznych, organizacji pozarządowych oraz spółek kapitałowych. Czynnie uczestniczy w procesach legislacyjnych – m. in. nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Ma również doświadczenie w zakresie postępowań spornych z prawa własności przemysłowej.

 • podmioty medyczne
 • organizacje pozarządowe
 • prawo i postępowanie administracyjne
 • spory sądowe

Języki: angielski
e-mail: [email protected]

ANNA RYZNAR – ADWOKAT

Reprezentuje klientów indywidualnych i korporacyjnych w sprawach przed sądami oraz prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców. Jest zawodowym mediatorem. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w departamentach rynków międzynarodowych oraz prawnym kilku spółek kapitałowych.

 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • nieruchomości
 • mediacje

Języki: angielski, francuski
e-mail: [email protected]

DARIUSZ ZBROSZCZYK – ADWOKAT

Zastępuje klientów indywidualnych i przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, organami administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń kontraktowych oraz odszkodowawczych. Wcześniej zdobywał doświadczenie w branży elektrotechnicznej.

 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne
 • prawo administracyjne

Języki: angielski
e-mail: [email protected]

JAN MIELCZAREK – APLIKANT ADWOKACKI

Od 2022 r. odbywa aplikację adwokacką pod patronatem adwokat Alicji Bień. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, sprawami z zakresu prawa pracy oraz praw cudzoziemców. Przygotowuje również opracowania z zakresu prawa ochrony środowiska.

 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • prawo cudzoziemców
 • prawo międzynarodowe

Języki: angielski
e-mail: [email protected]

KONRAD PANUSZEWSKI – PRAWNIK

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Zajmuje się obsługą prawna przedsiębiorców, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy.

 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne

Języki: angielski, francuski
e-mail: [email protected]

ALEKSANDRA OLBRYK – PRAWNIK

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii i prawie konsumenckim. Pomaga w obsłudze Klientów francuskojęzycznych.


Języki: francuski, angielski
e-mail: [email protected]

SANDRA KŁYM – STAŻYSTKA

Jest studentką V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wraz z Zespołem zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców oraz sprawami z zakresu prawa pracy oraz prawa medycznego. Przygotowuje również opracowania z zakresu prawa budowlanego.


Języki: angielski, francuski
e-mail: [email protected]

ROKSOLANA DOBRIAŃSKA – STAŻYSTKA

Jest studentką III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wraz z zespołem zajmuje się tworzeniem treści na kanały społecznościowe związane z prawem polskim dla osób mówiących w języku ukraińskim i rosyjskim.


Języki: angielski, ukraiński, rosyjski
e-mail: [email protected]