ALICJA BIEŃ

ADWOKAT
Włada biegle językami:
francuskim, angielskim
i biernie językiem rosyjskim.

e-mail: [email protected]

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

W 1993 roku po rocznym pobycie w Grenoble we Francji zdobyła Dyplom Prawa Francuskiego Uniwersytetu Pierre Mendès France Grenoble II. W 1994 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego. W latach 1994-1995 ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego zakończone certyfikatem Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia).

W 1997 roku odbyła staż w Radzie Europy – Trybunale Praw Człowieka, a następnie roczny kurs dla adwokatów reprezentujących strony przed tym Trybunałem.

W 1999 roku odbyła staż w Kancelarii Adwokackiej w Belgii (Charleroi –Walonia). Aplikację adwokacką odbyła w latach 1997 – 2001. Od kwietnia 2001 prowadzi własną praktykę adwokacką.

W roku 2003 uczęszczała na półroczne studia w zakresie Funduszy Europejskich w zakresie Funduszy Europejskich na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2003-2005 ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Francuskiego w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Tours.

W latach 2008-2011 wykładała w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim techniki negocjacyjne. Zajęcia prowadziła w języku francuskim.

W latach 2008-2011 pełniła rolę Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

W latach 2010-2013 była członkiem Komisji ds. Szkolenia Aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Od 2016 roku prowadzi zajęcia ze studentami programu MBA na Polsko-Francuskich Studiach Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim – wykłada polskie prawo pracy i prawo gospodarcze – zajęcia prowadzi w języku francuskim.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

Od roku 2001 jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji z siedzibą w Paryżu, od 2009 roku jej przedstawicielem, zaś od 2019 roku jej członkiem Zarządu.

Jest współzałożycielką droitpolonais.fr – serwisu informacyjnego o prawie polskim dla Francuzów i frankofonów.

W marcu 2015 roku została uhonorowana tytułem „Absolwent VIP” Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest sekretarzem generalnym sekcji polskiej Stowarzyszenia Henri Capitant.

Włada biegle językami: francuskim, angielskim i biernie językiem rosyjskim.