RADA MINISTRÓW PRACUJE NAD PROJEKTEM NOWELIZACJI USTAWY O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW.

NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO I KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.

NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH