Oferujemy obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

Specjalizujemy się w obsłudze grup kapitałowych, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w szczególności dużych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

Podstawową ideą jest otoczenie klienta korporacyjnego kompleksową opieką prawną w zakresie bieżącego doradztwa i obsługi prawnej. Obsługujemy także duże projekty doradzając w kwestiach metod zarządzania nimi.

Wprowadzamy podmioty zagraniczne na polski rynek, między innymi sporządzając studia wykonalności projektu, analizy due dilligence, asystując klientowi w procedurze prawno-administracyjnej dotyczącej zakupu nieruchomości, w procesie budowlanym, najmu nieruchomości oraz przy zatrudnianiu pracowników. Często przejmujemy obsługę Klienta jako local lawyer po dużych międzynarodowych korporacjach prawniczych w momencie, w którym spółka przechodzi do fazy działalności operacyjnej.
W zakresie pomocy prawnej dla osób fizycznych, specjalizujemy się w prawie cywilnym (w tym sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawach rozwodowych i alimentacyjnych), prawie handlowym oraz prawie pracy.

Jak to robimy?

Nasz Zespół tworzą prawnicy o szerokim spektrum zainteresowań zawodowych, dzięki czemu możemy świadczyć usługi w ramach różnych dziedzin prawa, w zależności od potrzeb Klienta.
Naszą mocną stroną są kompetencje językowe. Obsługę prawną prowadzimy w językach francuskim, angielskim oraz włoskim. Mówimy również po niemiecku, hiszpańsku i rosyjsku.
W dobie pandemii COVID-19 jesteśmy w stanie świadczyć kompleksowe usługi prawne w pełni zdalnie, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i narzędzi informatycznych. Naszą metodologię pracy dostosowaliśmy do nowych wymagań cyfrowych stawianych w kontaktach ze środowiskiem zewnętrznym, w tym z sądami i urzędami.