ALEKSANDRA OLBRYK

STAŻYSTKA
Włada językami:
francuski, angielski

e-mail: [email protected]


WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

W 2018 roku rozpoczęła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczęszcza na seminarium z Europejskiego Prawa Prywatnego.

W 2017 uzyskała Certificate in Advanced English poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie C2, a w 2019 roku certyfikat DALF poświadczający znajomość języka francuskiego na poziomie C1. W 2021 roku uczestniczyła w Międzyuczelnianej Szkole Prawa Francuskiego Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymała dyplom uniwersytecki „Certificat d’introduction au droit français et européen”. W 2021 roku zdobyła certyfikat TOLES Advanced.

Do zespołu Kancelarii dołączyła w listopadzie 2020 roku.
Włada biegle językiem angielskim i francuskim.