SYBILLA GRACZYK

ADWOKAT
Włada biegle językami:
angielski, rosyjski

e-mail: [email protected]

Urodziła się w 1972 roku w Łodzi.
Od 2001 roku prowadzi kancelarię adwokacką.
WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

W 1996 roku zdobyła dyplom magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2003 ukończyła studia doktoranckie z zakresu ochrony konsumenta w prawie polskim. W roku 1995 ukończyła Międzynarodowy Letni Kurs Prawa Gospodarczego i Handlowego w Krakowie. Od września 1995 roku do stycznia 1996 roku studiowała na Uniwersytecie Limburg Maastricht.

W latach 1997-2001 odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

W latach 1997-2004 pracując w Kancelarii Adwokackiej Prawa Konkurencji Adwokata Marka Tadeusiaka brała udział w tworzeniu polskiego prawa ochrony konsumentów oraz prawa pomocy publicznej.

Od 2001 roku prowadzi kancelarię adwokacką, w ramach której zajmuje się obsługą przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Współpracuje z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich i Fundacją Konsumentów prowadzi szkolenia dla rzeczników konsumentów, konsumentów oraz przedsiębiorców. Od wielu lat szkoli, wspomaga wiedzą i udziela konsultacji prawnikom udzielającym porad w Infolinii Konsumenckiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W ramach współpracy ze spółkami z branży telekomunikacyjnej prowadzi postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Komunikacji Elektroniczne.

W latach 2003-2018 prowadziła konwersatoria oraz wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Łódzkim z prawa przedsiębiorców oraz prawa własności intelektualnej. Począwszy od lipca 2009 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi (spółka notowana na NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych).

W roku 2009 została powołana na funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej tej Spółki.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

W sierpniu 2017 roku ukończyła w Brukseli kurs „Train-the-trainers” z zakresu prawa konsumenckiego dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Consumer Law Ready” i uzyskała certyfikat „Consumer Law Ready National Trainer” wydawany przez BEUC The European Consumer Organisation.

Uczestniczyła w projekcie Zintegrowane Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Prowadziła szkolenia dla Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu ochrony własności intelektualnej projektów badawczych oraz transferu wiedzy.