JAKUB TOMES

ADWOKAT
Włada językami:
angielski, hiszpański

e-mail: [email protected]
WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

Studia prawnicze ukończył w 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obronił w Katedrze Postępowania Cywilnego I.

Począwszy od III roku studiów rozpoczął udział w praktykach zawodowych, w pierwszej kolejności w kancelarii adwokackiej, następnie w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa” oraz w praktykach sądowych.

We wrześniu 2018 roku złożył z pierwszą lokatą egzamin wstępny na aplikację adwokacką. W 2019 roku podczas kolokwium rocznego z zakresu prawa karnego uzyskał drugi najlepszy wynik, rok później zaś – najlepszy wynik z kolokwium rocznego z zakresu prawa cywilnego.

Do zespołu Kancelarii dołączył w lipcu 2017 roku.

Włada biegle językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim w stopniu średniozaawansowanym.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

W czasie studiów pełnił funkcję Koordynatora Biura Karier Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W lutym 2020 roku zajął pierwsze miejsce w Turnieju Wiedzy Aplikanta organizowanym przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.