ANNA RYZNAR

ADWOKAT, MEDIATOR
języki:
angielski, francuski
e-mail: [email protected]WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

W 2002 roku ukończyła studia na kierunku stosunków międzynarodowych i dyplomacji zdobywając równocześnie dyplom bakałarza National Louis University w Chicago.

W roku 2003 zrealizowała studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2002-2018 zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kilku spółkach prawa handlowego w działach rynków międzynarodowych oraz prawnym tychże podmiotów.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła w 2014 roku i obroniła pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego.

W latach 2015-2017 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Od 2018 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

Od 2021 roku jest zawodowym mediatorem, w tym stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi i Warszawie. Mediuje w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego.

Porozumiewa się biegle językiem angielskim oraz językiem francuskim w stopniu średnio zaawansowanym.