KOLEJNE OBOSTRZENIA W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek 31 marca 2020 roku o wprowadzeniu nowych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

W celu opanowania rozprzestrzeniania się wirusa, w Polsce zostały wprowadzone nowe, następujące obostrzenia:

 1. Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)
 2. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)
 3. Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów
 4. Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
 5. Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)
 6. Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
 7. Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
 8. Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
 9. Dwa metry – minimalna odległość między pieszymi
 10. Urzędy na pracy zdalnej
 11. Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

1. Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra;
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

2. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia.

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD Jeśli w sklepie liczba wszystkich kas wynosi 5, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w bankusą 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy.

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać
w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe.

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

3. Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Wszystkie sklepy będą musiały się dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

4. Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte.

Mogą one funkcjonować wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Nie dotyczy osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

5. Automatyczna kwarantanna dla osób mieszkających wraz z osobą poddaną kwarantannie (1.04.2020 r.)

Od środy 1 kwietnia 2020 r. kwarantanną będą objęte również osoby, które mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę.

PRZYKŁAD Jeśli jeden z domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

– reszta domowników również będzie musiała odbyć kwarantannę.

6. Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych
i fryzjerskich

Zamknięte zostają, bez wyjątków, wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie mogą być realizowane.

Zawieszone zostaje również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana z uwagi na stan zdrowia pacjenta.

7. Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób.

W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy;
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19;
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego;

8. Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzono do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz ogródków jordanowskich.

9. Dwa metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia);
 • osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

10. Urzędy wykonujące pracę zdalną

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, przy których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji  kluczowych obowiązków urzędów.

11. Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzono ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki