INFORMATOR PRAWNY – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Celem CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Informator dostępny pod linkiem: Informator CRBR