ALICJA BIEŃ

adwokat
Włada biegle językami:
francuskim, angielskim
i biernie językiem rosyjskim.

 

e-mail: [email protected]

 

 
 
 

 

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

W 1993 roku po rocznym pobycie w Grenoble we Francji zdobyła Dyplom Prawa Francuskiego Uniwersytetu Pierre Mendès France Grenoble II. W 1994 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego. W latach 1994-1995 ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego zakończone certyfikatem Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia).

 

W 1997 roku odbyła staż w Radzie Europy – Trybunale Praw Człowieka, a następnie roczny kurs dla adwokatów reprezentujących strony przed tym Trybunałem.

W 1999 roku odbyła staż w Kancelarii Adwokackiej w Belgii (Charleroi –Walonia). Aplikację adwokacką odbyła w latach 1997 – 2001. Od kwietnia 2001 prowadzi własną praktykę adwokacką.

W roku 2003 uczęszczała na półroczne studia w zakresie Funduszy Europejskich w zakresie Funduszy Europejskich na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2003-2005 ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Francuskiego w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Tours.

W latach 2008-2011 wykładała w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim techniki negocjacyjne. Zajęcia prowadziła w języku francuskim.

W latach 2008-2011 pełniła rolę Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

W latach 2010-2013 była członkiem Komisji ds. Szkolenia Aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

 

Od 2016 roku prowadzi zajęcia ze studentami programu MBA na Polsko-Francuskich Studiach Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim – wykłada polskie prawo pracy i prawo gospodarcze – zajęcia prowadzi w języku francuskim.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

Od roku 2001 jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji z siedzibą w Paryżu, od 2009 roku jej przedstawicielem, zaś od 2019 roku jej członkiem Zarządu.

Jest współzałożycielką droitpolonais.fr – serwisu informacyjnego o prawie polskim dla Francuzów i frankofonów.

 

 

W marcu 2015 roku została uhonorowana tytułem „Absolwent VIP” Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest sekretarzem generalnym sekcji polskiej Stowarzyszenia Henri Capitant.

Włada biegle językami: francuskim, angielskim i biernie językiem rosyjskim.

 

 

 

 

 

EKOSYSTEM

Pozytywny wzrost.

Natura, w potocznym znaczeniu, odnosi się do esencji niezmienionych przez człowieka; przestrzeń, powietrze, rzeka, liść. Artyzm stosuje się do mieszaniny jego woli z tymi samymi rzeczami, jak w domu, kanale, posągu, obrazie. Ale jego działania razem wzięte są tak nieznaczne, trochę odpryskiwania, pieczenia, łatania i mycia, że w tak wielkim wrażeniu, jakie wywiera świat na ludzkim umyśle, nie zmieniają wyniku.

Słońce przebijające się przez gęsty las.
Turbiny wiatrowe stojące na trawiastej równinie, na tle błękitnego nieba.
Słońce świeciło nad granią schodzącą do brzegu. W oddali po drodze jedzie samochód.

Niewątpliwie nie mamy pytań, na które nie ma odpowiedzi. Musimy ufać doskonałości stworzenia tak dalece, aby wierzyć, że jakakolwiek ciekawość porządku rzeczy, wzbudzona w naszych umysłach, porządek rzeczy może ją zaspokoić. Stan każdego człowieka jest rozwiązaniem w hieroglifie na te pytania, które on by postawił.