Adwokat Alicja Bień odznaczona odznaką “Adwokatura Zasłużonym”

W dniu 21 maja 2016 roku podczas corocznego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi, adwokat Alicja Bień została uhonorowana odznaką Adwokatura Zasłużonym przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwarę. Odznaczenie to jest wyrazem uznania za wieloletnią pracę zawodową i wkład w rozwój Adwokatury.