KLIENCI KORPORACYJNI

Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorców polskich i podmiotów zagranicznych. Doradzamy w zakresie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności, analizy wykonalności projektu (w tym ewentualnego finansowania z Funduszy Europejskich lub środków pomocy publicznej) oraz rejestracji podmiotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wspieramy Klientów w dalszym rozwoju i bieżącej działalności.

W ramach świadczonych usług zajmujemy się w szczególności:Całość zagadnień analizujemy w oparciu o prawo Unii Europejskiej oraz, w razie potrzeby, o elementy prawa francuskiego.Obsługujemy przedsiębiorców działających między innymi w następujących branżach:

Sektor energetyczny
i paliwowy
Nieruchomości
i rynek budowlany
Sektor produkcyjny
Ochrona zdrowia
Sektor usług wodociągowych
i kanalizacyjnych
Business Process
Outsourcing
Branża lotnicza

KLIENCI INDYWIDUALNI

Oferujemy pomoc prawną, w tym reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej, w następujących dziedzinach prawa:

Odpowiedzialność umowna

 • Postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • Roszczenia odszkodowawcze, dochodzenie należności

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Postępowania związane z uszkodzeniem ciała
 • Kolizje i wypadki drogowe
 • Sprawy ubezpieczeniowe

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Rozwody i separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku
 • Rozliczenie konkubinatu
 • Kontakty i opieka nad dzieckiem

Prawo spadkowe

 • Uznanie za zmarłego
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Zachowek
 • Dział spadku
 • Dziedziczenie testamentowe

Nieruchomości

 • Zniesienie współwłasności
 • Zasiedzenie
 • Służebności
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - analiza
 • Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • Prawa lokatorów

SZKOLENIAPoza świadczeniem usług prawnych, istotną część naszej działalności stanowią szkolenia z różnych dziedzin prawa. Ich odbiorcami są przedsiębiorcy, pracodawcy i pracownicy, a także organizacje pozarządowe.

Nasza codzienna praktyka i praca zawodowa sprawiają, że w prowadzonych przez nas wykładach, warsztatach i webinariach, nie tylko przekazujemy wiedzę teoretyczną, lecz także dzielimy się własnymi doświadczeniami i odpowiadamy na często zadawane nam pytania.

Oferujemy wszelkie formy szkoleń, zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, w szczególności w zakresie:

 • prawa pracy
 • prawa gospodarczego
 • prawa konkurencji i ochrony konsumentów
 • ochrony danych osobowych