Sybilla Graczyk

Sybilla-Graczyk

Urodziła się w 1972 roku w Łodzi.

W 1996 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a w roku 2003 studia doktoranckie z zakresu ochrony konsumenta w prawie polskim, zajmowała się w szczególności kredytem konsumenckim. W roku 1995 ukończyła Międzynarodowy Letni Kurs Prawa Gospodarczego i Handlowego w Krakowie. Od września 1995 roku do stycznia 1996 roku studiowała na Uniwersytecie Limburg Maastricht w ramach programu Tempus.

Od 2001 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa gospodarczego, w tym w szczególności w sprawach dotyczących prawa spółek, prawa konkurencji, ochrony konsumenta, prawa własności intelektualnej. Obsługuje przedsiębiorców, w tym należących do grup kapitałowych z udziałem przedsiębiorców zagranicznych, a także stowarzyszenia i fundacje. Pracując w Kancelarii Adwokackiej Prawa Konkurencji Adwokata Marka Tadeusiaka brała udział w tworzeniu polskiego prawa ochrony konsumentów oraz prawa pomocy publicznej.

Począwszy od lipca 2009 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi (spółka notowana na NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych) i pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej. Dzięki temu zna praktyczne zagadnienia gospodarcze związane z podejmowaniem kluczowych decyzji biznesowych. Pracując na zlecenie Programer Centrum Sp. z o.o. przewodniczy i obsługuje zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia spółek kapitałowych. Współpracuje z Witoldem Sowilskim (Findor Sp. z o.o.), który specjalizuje się w restrukturyzacji i modernizacji podmiotów gospodarczych, stąd bliskie jej są zagadnienia związane z prawnymi aspektami restrukturyzacji spółek.

Do połowy 2016 roku obsługiwała spółki z Grupy Paradyż (Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i Paradyż Sp. z o.o.). Obsługując Sacmi Polska Sp. z o.o. prowadzi również sprawy Spółek z grupy kapitałowej Sacmi Cooperativa Meccanici Imola Societa’ Cooperativa, w przypadku gdy właściwy jest sąd polski. W ramach współpracy ze spółkami z branży telekomunikacyjnej prowadzi postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W latach 2003 – 2018 prowadziła konwersatoria oraz wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Łódzkim, które dotyczyły prawa dla przedsiębiorców oraz prawa własności intelektualnej. Prowadziła m.in. zajęcia pt.: „Prawne instrumenty rozwoju firmy”, „Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie i prawa pokrewne”, „Zarządzanie prawami własności przemysłowej w konsorcjach z udziałem ośrodków naukowych i przedsiębiorstw”, „Prawne aspekty uruchamiania działalności gospodarczej”. Uczestniczyła w projekcie Zintegrowanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Kilkukrotnie prowadziła szkolenia dla Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, m.in. zajęcia zatytułowane „Prawne narzędzia ochrony własności intelektualnej projektów badawczych oraz transferu wiedzy”.

W sierpniu 2017 roku ukończyła w Brukseli kurs „Train-the-trainers” z zakresu prawa konsumenckiego dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Consumer Law Ready” i uzyskała certyfikat „Consumer Law Ready National Trainer” wydawany przez BEUC The European Consumer Organisation.

Współpracuje z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich i Fundacją Konsumentów prowadzi szkolenia dla rzeczników konsumentów, konsumentów oraz przedsiębiorców. Od wielu lat szkoli, wspomaga wiedzą i udziela konsultacji prawnikom udzielającym porad w Infolinii Konsumenckiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Włada biegle językiem angielskim.

e-mail: [email protected]