Sybilla Graczyk

Sybilla-Graczyk

Urodziła się w 1972 roku w Łodzi. W 1996 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a w roku 2003 studia doktoranckie z zakresu ochrony konsumenta w prawie polskim, zajmowała się w szczegolności kredytem konsumenckim. W roku 1995 ukończyła Międzynarodowy Letni Kurs Prawa Gospodarczego i Handlowego w Krakowie. Od września 1995 roku do stycznia 1996 roku studiowała na Uniwersytecie Limburg Maastricht w ramach programu Tempus.

Od 2001 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa gospodarczego, w tym w szczególności w sprawach dotyczących prawa spółek, prawa konkurencji, ochrony konsumenta, prawa własności intelektualnej. Obsługuje przedsiębiorców, w tym należących do grup kapitałowych z udziałem przedsiębiorców zagranicznych, a także stowarzyszenia i fundacje. Pracując w Kancelarii Adwokackiej Prawa Konkurencji Adwokata Marka Tadeusiaka brała udział w tworzeniu polskiego prawa ochrony konsumentów oraz prawa pomocy publicznej.

Począwszy od lipca 2009 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi.

W latach 2003 – 2018 prowadziła konwersatoria oraz wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Łódzkim. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich i Fundacją Konsumentów prowadzi szkolenia dla rzeczników konsumentów, konsumentów oraz przedsiębiorców. Od wielu lat szkoli, wspomaga wiedzą i udziela konsultacji prawnikom udzielającym porad w Infolinii Konsumenckiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Włada biegle językiem angielskim.

e-mail: [email protected]