Katarzyna Więcek

kasia2
kasia

Urodziła się 30 lipca 1991 roku w Łowiczu. Studia prawnicze rozpoczęła w 2010 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prawnicze ukończyła w 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Postępowania Karnego.

W 2012 roku zdobyła Zertifikat der Universitat Łódź Deutsch fur Juristen und Verwaltungsmitarbeiter potwierdzający znajomość języka niemieckiego prawniczego. W 2012 roku rozpoczęła naukę w Szkole Prawa Niemieckiego organizowanej we współpracy Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz Centrum für Europäisches Privatrecht (CEP) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wilhelma w Münster. 

W latach 2016 – 2018 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W marcu 2019 roku złożyła zawodowy egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.

Do Kancelarii dołączyła w październiku 2013 roku. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

e-mail: [email protected]