Jakub Tomes

jtomes

Urodził się 13 maja 1994 roku w Łodzi. Studia prawnicze ukończył w 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obronił w Katedrze Postępowania Cywilnego I.

W czasie studiów pełnił funkcję Koordynatora Biura Karier Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także odbył praktykę w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa” oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Do zespołu Kancelarii dołączył w lipcu 2017 roku. Włada biegle językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim w stopniu komunikatywnym.

We wrześniu 2018 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację adwokacką i w styczniu 2019 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

email: [email protected]