Alicja Tarkowska

alicja_fun
alicja-tarkowska

Urodziła się 26 lutego 1991 roku w Łodzi. W 2010 roku ukończyła XIII Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu dwujęzycznym z językiem francuskim. Studia prawnicze ukończyła w 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego.

W lipcu 2013 roku ukończyła studia podyplomowe I stopnia pod nazwą Szkoła Prawa Francuskiego organizowane przez Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet w Tours. W 2016 roku odbyła staż w Kancelarii adwokackiej w Lyonie.

W latach 2016 – 2018 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W marcu 2019 roku złożyła zawodowy egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.

Do Kancelarii dołączyła w czerwcu 2013 roku. Włada biegle językiem francuskim, hiszpańskim w stopniu zaawansowanym oraz angielskim i włoskim w stopniu komunikatywnym.

e-mail: [email protected]alicjabien.pl