Kariera

Praktyki / Staż

Kancelaria oferuje możliwość odbywania praktyk i staży dla studentów III, IV i V roku studiów prawniczych. Od kandydatów oczekujemy umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, zaangażowania, chęci nauki i rozwoju, prawo jazdy kategorii B oraz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (język francuski będzie dodatkowym atutem).

 

Studenci mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne, czyli CV i list motywacyjny w formie elektronicznej, z dopiskiem PRAKTYKI / STAŻ, na adres e-mail: [email protected]

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Praca

Absolwenci wydziałów prawa pragnący pogłębiać swoją wiedzę prawniczą, posiadający praktyczną znajomość języka angielskiego lub francuskiego mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne, czyli CV i list motywacyjny w formie elektronicznej, z dopiskiem PRACA, na adres e-mail: [email protected]

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”