Kariera

Praktyki / Staż

Kancelaria oferuje możliwość odbywania praktyk i staży dla studentów III, IV i V roku studiów prawniczych. Studenci mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne, czyli CV i list motywacyjny w formie elektronicznej, z dopiskiem PRAKTYKI / STAŻ, na adres e-mail: [email protected]

Praca

Absolwenci wydziałów prawa pragnący pogłębiać swoją wiedzę prawniczą, posiadający praktyczną znajomość języka angielskiego lub francuskiego mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne, czyli CV i list motywacyjny w formie elektronicznej, z dopiskiem PRACA, na adres e-mail: [email protected]