NEWSLETTER – WRZESIEŃ 2017 R. WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ Z POWODU NIEKORZYSTNYCH WYPOWIEDZI O PRACODAWCY UMIESZCZONYCH PRZEZ PRACOWNIKA W SIECI INTERNETOWEJ