Spotkania z prawem autorskim

spotkania z prawem autorskim

15 grudnia w ramach 27 Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi odbyły się Spotkania z

prawem autorskim prowadzone przez adwokat Alicję Bień oraz aplikantki Alicję Tarkowską i Martynę

Czapską.

Prawa autorskie są ściśle związane ze światem komiksu, szczególnie w obecnych czasach, kiedy duża

część prac publikowanych odbywa się online. W trakcie dwóch prelekcji poruszony został temat

bezpiecznego przenoszenia autorskich praw majątkowych i udzielania licencji, ochrony przed

naruszeniem tych praw, a także ochrony wizerunku postaci fikcyjnych, w tym satyry i parodii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia i mamy nadzieję, że udało nam się

rozwiać wszelkie wątpliwości na temat prawa autorskiego.