PIOTR SZARGUT

adwokat
Włada językami:
angielski

e-mail: [email protected]
Adwokat z wieloletnim stażem, wcześniej związany z mediami. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, w tym w szczególności z sektora energetycznego, a także obsługę wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości, w tym ich komercjalizacją.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- NIERUCHOMOŚCI
- POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
- PRAWO CYWILNE
- PRAWO GOSPODARCZE I HANDEL ELEKTRONICZNY

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Europejskiego (specjalizacja – europejskie prawo gospodarcze).

W 2000 roku studiował na University of Lapland w Rovaniemi w ramach programu Erasmus/Socrates.

Od 2002 do 2013 roku pracował w Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka, w tym jako kierownik Działu Promocji i Rozwoju, dyrektor do spraw marketingu oraz prawnik - koordynator projektów.

W latach 2010-2013 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

W ramach obsługi przedsiębiorców prowadzi w imieniu Klientów negocjacje prawne i handlowe.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

W latach 2008-2009 był członkiem Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Promocji Województwa Łódzkiego. Współpracując z Fundacją Konsumentów prowadzi szkolenia konsultantów infolinii konsumenckiej.

Włada biegle językiem angielskim.