NEWSLETTER – STYCZEŃ 2018 R. ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO