NEWSLETTER – SIERPIEŃ 2017 R. ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO