NEWSLETTER – PAŹDZIERNIK 2017 R. ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO