KONRAD RUTKOWSKI

stażysta
Włada językami:
angielski

e-mail: [email protected]


W 2018 roku rozpoczął studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczęszcza na seminarium z Europejskiego Prawa Prywatnego.

W sierpniu 2020 roku zdobył certyfikat językowy „TOLES Advanced”.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

W latach 2018-2019 był zawodnikiem drugiej drużyny Widzewa Łódź. Od 2019 roku jest trenerem w Akademii Widzewa Łódź, a od 2020 roku posiada licencję „UEFA Grassroots C”.

Włada biegle językiem angielskim, jest w trakcie nauki języka francuskiego.