ALEKSANDRA FRONCZAK

stażysta
Włada językami:
angielski

e-mail: [email protected]

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE:

W 2017 roku rozpoczęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W latach 2018 - 2019 studiowała na Università degli Studi di Cagliari, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

Uczęszcza na seminarium z prawa zobowiązań, a do głównego obszaru jej zainteresowań należy prawo cywilne oraz prawo pracy.

W 2018 roku uzyskała Certificate in Advanced English poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Jest również autorką artykułu w  monografii "Poszerzamy Horyzonty" oraz czynną uczestniczką Konferencji Naukowych „Omnibus”.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

W wolnych chwilach zajmuje się fotografią, która jest jej największą pasją,  a  do jednych z jej osiągnięć fotograficznych należy zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie fotograficznym WNG UŁ „Geografia, - proces, forma, obiekt”.